Denk vooruit door terug te kijken.

Praktijk

Binnen elke organisatie wordt er gewerkt met gegevens en informatie. U kunt hierbij denken aan ERP software, Excel werkmappen, e-mails, maar ook de gele post-it die aan de onderkant van uw beeldscherm zit vast geplakt. Het is ondenkbaar om een dag zonder gegevens te werken.

Als ik mijn Excel deel met iemand pas ik dan ook Business Intelligence toe? Wij vinden van niet. Wij hanteren een aantal criteria als leidraad bij een uitrol van Business Intelligence binnen een organisatie. Het doel hiervan is om de effectiviteit van de inzet van Business Intelligence te maximaliseren. Hierdoor is uw organisatie in staat om de meeste informatie uit uw gegevens te putten.

Voordelen van Business Intelligence

Vergroot uw beheersbaarheid

Door dagelijks met uw gegevens bezig te zijn leert u uw organisatie (weer) beter kennen. Dit stimuleert een gezonde en stabiele groei.

Blijf dynamisch

Omdat u in staat bent snel in te springen op veranderende situaties is uw organisatie altijd klaar voor morgen.

Verhoog uw kwaliteit

Problemen kunnen eerder worden gesignaleerd waardoor u zowel intern als extern snelle en adequate stappen kan ondernemen.

Verbreed uw visie

Door optimale inzet van uw menselijk kapitaal krijgt uw organisatie weer tijd en ruimte om zich te richten op de primaire zaken.

Hoe wordt Business Intelligence toegepast binnen organisaties?

Tegenwoordig beschikken veel applicaties over geïntegreerde dashboards die inzicht bieden in de ingevoerde gegevens. De basis van de software zelf verandert alleen niet en is er primair op gericht om het operationele proces te ondersteunen bij de verwerking en opslag van gegevens. De getoonde informatie is vaak gestandaardiseerd voor het gebruik op grote schaal (bijvoorbeeld branche) en daardoor vaak niet aanpasbaar naar de uitgebreide behoefte die een individuele organisatie heeft.

Wij adviseren om voor een succesvolle toepassing software te gebruiken. Deze software is primair gericht op het proces informatieverzorging en bevat dus altijd de functionaliteiten om bedrijfsgegevens op tal van manieren inzichtelijk te maken. In sommige gevallen bevat de software ook mogelijkheden om gegevens te prepareren. De software wordt gevuld met bedrijfsgegevens vanuit één of meerdere gegevensbronnen waarna de bedrijfsgegevens op grafische wijze kunnen worden getoond.

In de markt zijn talloze software producten beschikbaar die gericht zijn op Business Intelligence. Bizzolution wijdt zich volledig aan Qlik. Wilt u meer weten over het Qlik platform?

Lees hier meer

Is Business Intelligence iets voor mijn organisatie?

De mogelijkheden om Business Intelligence toe te passen zijn enorm. Hoe u het ook toepast, het gemeenschappelijke doel is altijd gericht op het verstrekken van informatie.

Wereldwijd registreren organisaties dagelijks ladingen aan gegevens. Natuurlijk gebruikt elke organisatie zijn gegevens als basis voor een beslissing, maar in de praktijk zijn dit veelal gefragmenteerde delen van het totaal. De informatie die voortkomt uit deze gegevens wordt vaak gebruikt om incidentele korte termijn beslissingen te ondersteunen op decentrale niveaus binnen organisaties. De gegevens worden vaak onderworpen aan eigen interpretaties die in veel gevallen niet aansluiten bij de gestelde organisatiedoelen.

In de praktijk bestaan er helaas vaak ook misvattingen over de inzet van Business Intelligence. Een veel gehoorde angst bij mensen in organisaties is vaak dat hun baan ophoudt te bestaan. Bizzolution betwist dit absoluut. Door een juiste inzet ontstaat er een gezonde dynamiek die tot op individueel niveau kan leiden tot meer kansen dan bedreigingen. De mogelijkheden binnen bestaande functies kunnen worden uitgebreid waardoor medewerkers binnen organisaties hun eigen potentieel opnieuw kunnen aanspreken. De inzet wordt voor zowel persoon als organisatie optimaal benut.

Mogelijkheden met Business Intelligence

Creëer eenduidigheid

Door organisatiebrede definities te definiëren voorkomt u interpretatieverschillen en kijkt uw personeel door dezelfde bril op individueel niveau.

Creëer synergie

Doordat uw organisatie met dezelfde bril kijkt wordt werken in teamverband gestimuleerd en vervagen grenzen tussen afdelingen.

Stroomlijn processen

Door uw secundaire processen te optimaliseren ontstaat er meer ruimte om u volledig op uw primaire proces te richten waardoor continuïteit beter kan worden gewaarborgd.

Behaal organisatiedoelstellingen

Omdat informatie centraal beschikbaar wordt gesteld draagt ieder individu ten volste bij aan dezelfde doelstellingen waardoor de slagkracht van uw organisatie wordt vergroot.

Kortom, stuurt u uw organisatie zonder informatie?